Tin Tức

[Thông Tin] Tổng Hợp Nội Dung Bảo Trì

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến,

 

Tất cả thông tin, nội dung về bảo trì máy chủ sẽ được cập nhật tại bài viết này. Quý nhân sĩ có thể theo dõi thường xuyên để theo dõi các nội dung liên quan đến máy chủ mình đang tham gia.

🔥  Máy chủ Thiên Hỏa

Thời Gian Nội Dung Chi Tiết
Dự kiến từ 17h00 đến 17h30
ngày 17/12

 
1. Mở Đấu Trường Sinh Tử vào thứ 6
2. Cập nhật thời gian xuất hiện Boss Đại Hoàng Kim vào lúc 19h30 thứ 2 – 3 – 4 – 6 tại Đấu Trường Sinh Tử
Dự kiến từ 17h00 đến 17h30
ngày 19/11


1. Khai mở Boss Duy Ngã Độc Tôn
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienHoa-DuyNga
2. Tắt nhận quà liên thông máy chủ
Dự kiến từ 17h00 đến 17h30
ngày 15/11


1. Võ Lâm Truyền Nhân
– Tắt nhận phúc duyên
– Tắt yêu cầu khi sử dụng Phúc Duyên Lộ
2. Phong Lăng Độ
– Cập nhật thời gian xuất hiện Boss Đại Thủy Tặc và Rương Hải Tặc
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienHoa-PLD
Dự kiến từ 17h00 đến 17h30
ngày 12/11
Boss Đại Hoàng Kim
– Cập nhật ngày xuất hiện tại Đấu Trường Sinh Tử
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienHoa-BossDai
Dự kiến lúc 8h00
ngày 06/111. Liên thông máy chủ Thiên Sơn – Hỏa Phụng
– Mở nhận quà chào mừng liên thông
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/LienThong-TS-HP
2. Khai mở Đua Top Bang Hội – Tháng 11
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienHoa-DuaTopBang11
3. Khai mở Liên Đấu Tháng 11 – Đơn Đấu Tự Do
– Yêu cầu cấp 100 trở lên để tham gia
– Ngoài phần thưởng điểm vinh dự và kinh nghiệm, các cao thủ hạng 1-2-3 sẽ nhận được
Hạng 1: 3.000 Kim Nguyên Bảo
Hạng 2: 2.000 Kim Nguyên Bảo
Hạng 3: 1.000 Kim Nguyên Bảo
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienHoa-DonDau
Dự kiến từ 17h00 đến 17h30
ngày 11/10


1. Boss Dương Đỉnh Thiên và Tứ Đại Hộ Pháp
– Cập nhật phần thưởng Boss Dương Đỉnh Thiên
2. Chiến trường Tống Kim
– Cập nhật điểm tích lũy, mốc tích lũy và phần thưởng
Dự kiến từ 17h00 đến 17h30
ngày 08/101. Phong Lăng Độ
– Điều chỉnh chuyến đặc biệt: 12h00 và 22h00
– Mỗi nhân vật tham gia tối đa 3 chuyến/ngày
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienSon-PLD
2. Cập nhật phí ghép Trống Hoàng Kim tại NPC Lễ Quan
– 500 vạn lượng/cái
3. Đóng tính năng Loạn Chiến Giang Hồ
Dự kiến từ 17h00 đến 17h30
ngày 04/10

1. Khai mở tính năng Công Thành Chiến – Thiên Tử Quốc Chiến
– Báo danh từ 18h00 đến 19h30 Thứ 6 hàng tuần
– Bắt đầu từ 20h10 đến 21h00
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienSon-CTC-TT
2. Khai mở ghép Trống Hoàng Kim tại NPC Lễ Quan
3. Boss Đại Hoàng Kim
– Tắt vào ngày thứ 6
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienSon-BossDai
4. Đấu Trường Sinh Tử
– Tắt Boss Dương Đỉnh Thiên vào ngày thứ 6
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienSon-DuongDinhThien
– Tắt Hạt Huy Hoàng vào ngày thứ 6
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienSon-HatHuyHoang
5. Hạt Huy Hoàng
– Sử dụng Quả Hoàng Kim nhận được mảnh Trống Hoàng Kim
Dự kiến từ 14h00 đến 17h00
ngày 01/10
1. Khai mở chuỗi sự kiện tháng 10:
– Sự kiện Tôn Vinh Sắc Việt
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienSon-TonVinhSacViet
– Sự kiện Tâm Ý Tình Thư
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienSon-TamYTinhThu
2. Khai mở Liên Đấu Tháng 10 – Song Đấu Tự Do
– Yêu câu cấp 90 để tham gia
– Ngoài phần thưởng kinh nghiệm và điểm vinh dự, các cao thủ đạt hạng 1-2-3 sẽ nhận được:
* Hạng 1: 3.000 Kim Nguyên Bảo
* Hạng 2: 2.000 Kim Nguyên Bảo
* Hạng 3: 1.000 Kim Nguyên Bảo
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienSon-SongDau
3. Khai mở tính năng Phong Lăng Độ
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienSon-PLD
4. Khai mở sự kiện Bang Hội Tranh Tài Tháng 10
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienSon-DuaTopBangThang10
5. Đấu Trường Sinh Tử
– Tắt hạt huy hoàng vào ngày thứ 5
– Cập nhật giới hạn tham gia: 4 nhân vật/pc – 8 nhân vật/ip
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienSon-HatHuyHoang
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/PV-DTST
6. Boss Dương Đỉnh Thiên và Tứ Đại Hộ Pháp
– Tắt vào ngày thứ 5
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/PV-DTST
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienSon-DuongDinhThien
7. Boss Tiểu Hoàng Kim
– Cập nhật thời gian xuất hiện: 11h30
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienSon-BossTieu
8. Boss Đại Hoàng Kim
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienSon-BossDai
9. Nguyệt Ca Đảo
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienSon-NguyetCa
10. Loạn Chiến Giang Hồ
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienSon-LoanChien
11. Đêm Huy Hoàng
– Cập nhật số lượng và kinh nghiệm Quả Huy Hoàng Cao
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienSon-HatHuyHoang
12 Võ Lâm Lệnh
– Cập nhật kinh nghiệm khi hoàn thành nhiệm vụ
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/PV-VoLamLenh
Dự kiến từ 17h00 đến 17h30
ngày 27/9

 
Khai mở Boss Đại Hoàng Kim
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienSon-BossDai
Cân bằng dame và máu quái trong tính năng Nguyệt Ca Đảo, giúp quý anh hùng tham gia dễ dàng hơn.
Dự kiến từ 17h00 đến 17h30
ngày 24/9


1. Chiến trường Tống Kim
– Mở bán mặt nạ chiến trường và Kim Bài Thông Quan tại NPC Quân Nhu Quan
2. Đóng bản đồ Tuyết Sơn Nam
Dự kiến từ 17h00 đến 17h30
ngày 17/9


1. Khai mở tính năng Nguyệt Ca Đảo
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienSon-NguyetCa
2. Chiến trường Tống Kim
– Cập nhật mốc tích lũy và phần thưởng
– Nâng giới hạn trận 21h lên 4 acc/pc
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienSon-TKCao
Dự kiến từ 17h00 đến 17h30
ngày 13/9
1. Khai mở Hạt Hoàng Kim tại Đấu Trường Sinh Tử
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienSon-HatHuyHoang
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/PV-DTST
2. Cập nhật phần thưởng Loạn Chiến
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienSon-LoanChien
3. Cập nhật phần thưởng Hào Hiệp Lễ Bao giai đoạn 2
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/PV-TongHopVatPham
4. Cập nhật đua top Tống Kim tuần
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienSon-TKCao
Dự kiến từ 17h00 đến 17h30
ngày 10/9


1. Khai mở Boss Dương Đỉnh Thiên và Tứ Đại Hộ Pháp
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienSon-DuongDinhThien
2. Tắt Boss Vô Danh Tướng Quân
3. Hạt Huy Hoàng
– Tắt vào ngày Chủ Nhật
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienSon-HatHuyHoang
Dự kiến từ 17h00 đến 17h30

ngày 3/9

 

 

 

 

 

 

 

1. Hạt Huy Hoàng
– Khai mở Hạt Huy Hoàng Cao
– Hạt Huy Hoàng Trung chuyển về Biện Kinh Nam
– Giới hạn đẳng cấp sử dụng Quả Huy Hoàng Trung: Cấp 80 – 89
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienSon-HatHuyHoang
2. Khai mở Loạn Chiến Giang Hồ
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienSon-LoanChien
3. Khai mở Liên Đấu – Đơn Đấu Tự Do
– Yêu cầu cấp 90 trở lên để tham gia
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienSon-DonDau
4. Chiến trường Tống Kim Cao Cấp
– Trận 13h và 23h: Tăng giới hạn tham gia 4 acc/pc/ip
– Cập nhật điểm tích lũy và mốc thưởng
– Khai mở đổi điểm kinh nghiệm bằng điểm tích lũy tại NPC Quân Nhu Quan
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienSon-TKCao
5. Nhận phúc duyên tại Võ Lâm Truyền Nhân:
– Giới hạn cấp 80 trở lên
6. Nhiệm vụ Dã Tẩu:
– Mốc 20 nhiệm vụ không hủy nhận 01 Rương Mộc
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/PV-NVDaTau
7. Cập nhật giá các vật phẩm tại Bảo Vật và Ông Chủ Thương Hội
Dự kiến từ 14h00 đến 17h00

ngày 29/08

 

 

 

1. Khai mở Sự Kiện Tháng 9 – Đại Hỷ Giang Sơn
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienSon-SuKienTH9
2. Mở thêm bản đồ 9x:
– Tuyết Sơn Nam  –  Lưu rương tại Dương châu
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/PV-BanDoMoi
3. Tắt bản đồ luyện công 7x:
– Lâm Du Côn, Kiếm Môn Quan, Vũ Môn Quan, Tuyệt Tình Cốc, Nhạn Môn Quan
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/PV-BanDoMoi
 

 

Dự kiến từ 17h00 đến 17h30

ngày 26/08

 

 

 

 

1. Khai mở Chiến trường Tống Kim Cao Cấp
– Yêu cầu cấp 80 trở lên
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienSon-TKCao
2. Khai mở Boss Vô Danh Tướng Quân
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienSon-BossVoDanh
3. Khai mở Hạt Huy Hoàng Trung
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienSon-HatHuyHoang
4. Tắt Hồng Bao Sư Đồ khi xuất sư
5. Mở 2 bản đồ 9x:
– Trường Bạch Đông và Trường Bạch Tây
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/PV-BanDoMoi
6. Khai mở Võ Lâm Lệnh
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/PV-VoLamLenh
Dự kiến từ 17h00 đến 17h30

ngày 22/08

1. Khai mở tính năng Dã Tẩu
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/PV-NVDaTau
2. Khai mở Chiến trường Tống Kim Sơ Cấp
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienSon-TKSo
3. Mở nhận quà báo danh Alpha Test tại Lễ Quan
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/PV-BaoDanhAlphaTest
4. Khai mở tính năng Hạt Huy Hoàng
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienSon-HatHuyHoang
5. Khai mở Boss Tiểu Hoàng Kim
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/ThienSon-BossTieu
6. Khai mở tính năng Thần Tài Biện Kinh
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/PV-ThanTaiBK
7. Mở các bản đồ 7x:
– Tuyệt Tình Cốc – Nhạn Môn Quan – Vũ Môn Quan – Kiếm Môn Quan
🗞 Chi tiết: https://tinyurl.com/PV-BanDoMoi

Mọi thắc mắc về Võ Lâm Phong Vân mời quý đồng đạo liên hệ trực tiếp tại fanpage để được hỗ trợ & giải đáp nhanh chóng.

 

BQT Võ Lâm Phong Vân thông báo!

 

Top