• Tin Tức
 • Sự Kiện
 • Hướng Dẫn
Xem thêm

Bố cáo thiên hạ, Nhằm thỏa mãn khát vọng bùng cháy của quý anh hùng, muốn được so tài cao thấp với những đối thủ xứng tầm và giao lưu học hỏi với các bang hội khác. BQT JX Team sẽ tiến hành liên thông máy chủ, qua đó các anh…

 • Chủ Nhật
 • Thứ 2
 • Thứ 3
 • Thứ 4
 • Thứ 5
 • Thứ 6
 • Thứ 7

 • 11h30-22h30 Boss Tiểu Hoàng Kim
 • 13h Tống Kim
 • 18h Liên Đấu
 • 19h30 Boss Đại Hoàng Kim
 • 21h Tống Kim
 • 11h30-22h30 Boss Tiểu Hoàng Kim
 • 13h Tống Kim
 • 18h Liên Đấu
 • 19h30 Boss Đại Hoàng Kim
 • 21h Tống Kim
 • 11h30-22h30 Boss Tiểu Hoàng Kim
 • 13h Tống Kim
 • 18h Liên Đấu
 • 19h30 Boss Đại Hoàng Kim
 • 21h Tống Kim
 • 11h30-22h30 Boss Tiểu Hoàng Kim
 • 13h Tống Kim
 • 18h Liên Đấu
 • 19h30 Boss Đại Hoàng Kim
 • 21h Tống Kim
 • 11h30-22h30 Boss Tiểu Hoàng Kim
 • 13h Tống Kim
 • 18h Liên Đấu
 • 19h30 Boss Đại Hoàng Kim
 • 21h Tống Kim
 • 11h30-22h30 Boss Tiểu Hoàng Kim
 • 13h Tống Kim
 • 18h Liên Đấu
 • 19h30 Boss Đại Hoàng Kim
 • 21h Tống Kim
 • 11h30-22h30 Boss Tiểu Hoàng Kim
 • 13h Tống Kim
 • 18h Liên Đấu
 • 19h30 Boss Đại Hoàng Kim
 • 21h Tống Kim

Hotline: 09 6464 3333

MOD 1: 09 6464 3333

Nạp Thẻ: 09 6464 3333

17:00

Thứ 3 & Thứ 7 Hàng Tuần