Hướng Dẫn

Tử Hà Chân Kinh – Kim Thiền Mật Tịch

Trong bước đường hành tẩu nhiều thú vị và cũng lắm gian truân, thực lực và sức mạnh luôn là mục tiêu theo đuổi của nhiều anh hùng hào kiệt trong thiên hạ. Vì lẽ đó, bộ sách mới giúp đã thông kinh mạch & tăng điểm tuyệt kĩ được xem như một cột mốc giúp chư vị đồng đạo thử thách và tôi luyện chính mình.

⚜️ NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú
 

NPC Bắc Đẩu Lão Nhân

 

 

 

Vị trí: Ba lăng Huyện tọa độ 198/199

Chức năng:

 • Ghép Tử Hà Chân Kinh (tiềm năng)
 • Ghép Kim Thiền Mật Tịch (kĩ năng)
 • Tỉ lệ ghép thành công 100%

Đá Thiên Thạch

Nguồn gốc: Từ các hoạt động, event

 

 

Tử Hà Chân Kinh

 • Điều kiện sử dụng: cấp 120 trở lên
 • Có tổng cộng 10 cấp, từ 1 đến 10
 • Sử dụng sẽ nhận được điểm tiềm năng
 • Mỗi nhân vật sử dụng 01 quyển mỗi loại
 

Kim Thiền Mật Tịch

 • Điều kiện sử dụng: cấp 120 trở lên
 • Có tổng cộng 10 cấp, từ 1 đến 10
 • Sử dụng sẽ nhận được điểm kĩ năng
 • Mỗi nhân vật sử dụng 01 quyển mỗi loại

⚜️ Kim Thiền Mật Tịch (tiềm năng)

Cấp độ Công thức Công dụng
Cấp 1 1 Tẩy Tủy Kinh + 1.000vạn + 200xu + 1 Đá Thiên Thạch 5 tiềm năng
Cấp 2 2 Tẩy Tủy Kinh + 1.000vạn + 200xu + 1 Đá Thiên Thạch + Chân Kinh (cấp 1) 5 tiềm năng
Cấp 3 3 Tẩy Tủy Kinh + 1.000vạn + 200xu + 1 Đá Thiên Thạch + Chân Kinh (cấp 1) 5 tiềm năng
Cấp 4 4 Tẩy Tủy Kinh + 1.000vạn + 200xu + 1 Đá Thiên Thạch + Chân Kinh (cấp 1) 5 tiềm năng
Cấp 5 5 Tẩy Tủy Kinh + 1.000vạn + 200xu + 1 Đá Thiên Thạch + Chân Kinh (cấp 1) 5 tiềm năng
Cấp 6 6 Tẩy Tủy Kinh + 1.000vạn + 200xu + 1 Đá Thiên Thạch + Chân Kinh (cấp 1) 5 tiềm năng
Cấp 7 7 Tẩy Tủy Kinh + 1.000vạn + 200xu + 1 Đá Thiên Thạch + Chân Kinh (cấp 1) 5 tiềm năng
Cấp 8 8 Tẩy Tủy Kinh + 1.000vạn + 200xu + 1 Đá Thiên Thạch + Chân Kinh (cấp 1) 5 tiềm năng
Cấp 9 9 Tẩy Tủy Kinh + 1.000vạn + 200xu + 1 Đá Thiên Thạch + Chân Kinh (cấp 1) 5 tiềm năng
Cấp 10 10 Tẩy Tủy Kinh + 1.000vạn + 200xu + 1 Đá Thiên Thạch + Mật Tịch (cấp 1) 5 tiềm năng

⚜️ Tử Hà Chân Kinh (kĩ năng)

Cấp độ Công thức Công dụng
Cấp 1 1 Võ Lâm Mật Tịch + 1.000vạn + 200xu + 1 Đá Thiên Thạch 1 điểm kĩ năng
Cấp 2 2 Võ Lâm Mật Tịch + 1.000vạn + 200xu + 1 Đá Thiên Thạch + Chân Kinh (cấp 1) 1 điểm kĩ năng
Cấp 3 3 Võ Lâm Mật Tịch + 1.000vạn + 200xu + 1 Đá Thiên Thạch + Chân Kinh (cấp 1) 1 điểm kĩ năng
Cấp 4 4 Võ Lâm Mật Tịch + 1.000vạn + 200xu + 1 Đá Thiên Thạch + Chân Kinh (cấp 1) 1 điểm kĩ năng
Cấp 5 5 Võ Lâm Mật Tịch + 1.000vạn + 200xu + 1 Đá Thiên Thạch + Chân Kinh (cấp 1) 1 điểm kĩ năng
Cấp 6 6 Võ Lâm Mật Tịch + 1.000vạn + 200xu + 1 Đá Thiên Thạch + Chân Kinh (cấp 1) 1 điểm kĩ năng
Cấp 7 7 Võ Lâm Mật Tịch + 1.000vạn + 200xu + 1 Đá Thiên Thạch + Chân Kinh (cấp 1) 1 điểm kĩ năng
Cấp 8 8 Võ Lâm Mật Tịch + 1.000vạn + 200xu + 1 Đá Thiên Thạch + Chân Kinh (cấp 1) 1 điểm kĩ năng
Cấp 9 9 Võ Lâm Mật Tịch + 1.000vạn + 200xu + 1 Đá Thiên Thạch + Chân Kinh (cấp 1) 1 điểm kĩ năng
Cấp 10 10 Võ Lâm Mật Tịch + 1.000vạn + 200xu + 1 Đá Thiên Thạch + Chân Kinh (cấp 1) 1 điểm kĩ năng


Mọi thắc mắc về Võ Lâm Phong Vân mời quý đồng đạo liên hệ trực tiếp tại fanpage để được hỗ trợ & giải đáp nhanh chóng.

BQT Võ Lâm Phong Vân thông báo!

Top